תל בונד 20
346.79
-0.10%
90,470 למדד
תל בונד 60
336.10
-0.13%
154,974 למדד
תל בונד שקלי
370.04
-0.23%
278,745 למדד
ממשלתי כללי
353.02
-0.05%
-- למדד
נכון ל 25/06/2018 20:08 לרשימה המלאה