תל בונד 20
340.38
-0.03%
204,181 למדד
תל בונד 60
331.08
-0.06%
426,605 למדד
תל בונד שקלי
360.85
-0.06%
434,929 למדד
ממשלתי כללי
349.74
0.03%
-- למדד
נכון ל 18/12/2018 21:16 לרשימה המלאה